بایورزونانس،هم آوایی زیستی

افزایش طول عمر با پزشکی فرامولکولی
سپتامبر 11, 2022
ارتعاشات سلولی
سپتامبر 11, 2022
شاید برای بیشتر افراد واژه بایورزونانس واژه آشنایی نباشد. این واژه که از دو قسمت مختلف تشکیل شده است : بایو به معنی زیستی و رزونانس به معنی هم آوایی، در مجموع معنی هم آوایی زیستی را می دهد .واژه بایورزونانس کمتر از ۵۰ سال است که در دنیا مطرح شده است و بر یک اصل اساسی در علم فیزیک دلالت می کند که در مورد محیط های زیستی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن هم ارتعاشات تارهای هم کشش یا هم فرکانس است ، به این معنی که اگر دو تار هم فرکانس وجود داشته باشد به طور مثال اگر یک ویولون را در یک گوشه اتاق قرار دهیم و ویولون دیگری را در گوشه دیگری از همان اتاق قرار دهیم ، وقتی سیم سُل یکی را مرتعش می کنیم بدون تماس با ویولون بعدی سیم سُل آن یکی ویولون هم مرتعش می شود ، این به این معنی است که وقتی که دو تار داشته باشیم که هم کشش باشند یا به عبارت دیگر هم فرکانس باشند ارتعاش یکی باعث ارتعاش دیگری می شود . این قانون فیزیک در محیط های زیستی که تحت عنوان بایورزونانس شناخته شده است منشا و پایه و اساس بسیاری از اقدامات تشخیصی و درمانی شده است .در نظر بگیرید هر سلول بدن ما در فرکانس خاصی مرتعش می شود یا به عبارت دیگر در یک فرکانس خاص به بهترین شکل ممکن مرتعش می شود و سلول‌ها می‌توانند با داشتن حد فرکانسی مشابه با هم دیگر در ارتباط باشند ، دقیقاً مثل دو سیم سُل دو ویولون .از این طریق است که تکنولوژی بایورزونانس یا فناوری بایورزونانس میتواند در علم پزشکی هم در مورد مسائل تشخیصی و هم در مورد اقدامات درمانی به کار آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *