تماس با ما

روش های ارتباطی با ما


دیگر نگران بیماری‌های ناشناخته، مزمن و مقاوم به درمان نباشید. نگران دسترسی به مراکز مجهزپزشکی نباشید هم اکنون در دسترس شما هستیم. با یک کلیک مجهزترین مرکز پزشکی مجازی در دستان شما قرار می گیرد. با اولین تماس به کمک شما خواهیم شتافت

ساعت کاری مطب

  • ۸۰۰ - ۲۰۰۰
  • ۸۰۰ - ۱۹۰۰

راه های ارتباطی

۸۸۹۹ ۷۸ ۲۲ (۲۱) ۹۸+


۷۷۰۸ ۴۳۹ (۹۱۲) ۹۸+