درمان بیماری داء الصدف

برای رزرو وقت آنلاین رایگان از طریق فرم زیر اقدام نمایید.


     
     
    امیدهای تازه در درمان بیماری داء الصدف
    یکی دیگر از بیماریهای اتوایمیون یا خودایمنی است که در آن پوست هدف حمله سیستم ایمنی قرار میگیرد و باعث التهاب پوست و پوسته ریزی شدید می‌شود. این بیماری هم همچون سایر بیماری های اتوایمیون علت شناخته شده ای ندارد با این حال زمینه‌های ژنتیکی، وجود بیماری ویروسی اولیه و همچنین استرس های محیطی نقش مهمی در بروز و شعله ور شدن این بیماری دارند.
    اگر بیماری سوریازیس پیشرفت بکند ممکن است ایجاد التهاب در مفاصل کند. تا کنون درمان شفابخشی برای این بیماری وجود نداشته است و درمانهای موجود تماس جنبه حمایتی و کنترل کننده دارد. پیشرفت‌های اخیر در زمینه بایوفیلد امیدهای تازه ای را در جهت امکان تشخیص بیماری ویروسی اولیه و همچنین کنترل دقیق استرس‌های محیطی را فراهم کرده و می‌تواند درمان قابل قبولی را برای این بیماران ایجاد کند.